Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag: M.10001 — Microsoft/Zenimax) (EØS-relevant tekst) 2021/C 40/10