Pracovný dokument útvarov Komisie - Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010) - Zhrnutie hodnotenie vplyvu {COM(2007) 797 final} {SEC(2007) 1661}