Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2006 – Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (Heraklión)