Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (Heraklion) — 2006. rahandusaasta lõplike raamatupidamisaruannete avaldamine