Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (Хераклион) — Публикуване на окончателните отчети за финансовата година 2006