Rådets afgørelse (FUSP) 2020/1656 af 6. november 2020 om EU-støtte til aktiviteter udført af Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA) på området nuklear sikkerhed og inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben