Návrh rozhodnutie Rady v súlade s článkom 122 ods. 2 Zmluvy o prijatí jednotnej meny Cyprom od 1. januára 2008