Písomná otázka P-1055/09 Sebastiano Sanzarello (PPE-DE) Komisii. Odškodnenie za stiahnutie a likvidáciu írskych výrobkov z bravčového mäsa kontaminovaných dioxínom