Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5034 – Montagu/GIP/Biffa) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP