Nariadenie Komisie (ES) č. 1567/2007 z  21. decembra 2007 , ktorým sa stanovuje množstvový limit na vývoz izoglukózy mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2007/2008