Písomná otázka E-2876/08 Graham Watson (ALDE) Komisii. Nevyužité prostriedky určené pre partnerstvá miest