Písomná otázka E-3909/08 Peter Skinner (PSE) Komisii. Ochrana práv zákazníkov v súvislosti s cezhraničnými železničnými službami