Eurostat (GR ESTAT) — Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa na Riaditeľstve C Národné a európske účty (platová trieda AD 14) – v Luxemburgu (ESTAT.C) (článok 29 ods. 2 služobného poriadku) — KOM/2009/10220