Comunicare a Comisiei către Parlamentul european în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) paragraful al doilea din Tratatul CE privind poziţia comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării deciziei Parlamentului European şi Consiliului de stabilire pentru perioada 2007-2013 a programului specific „Combaterea violenţei (DAPHNE III)” în cadrul programului general „Drepturi fundamentale şi justiţie”