Γραπτή ερώτηση E-3389/09 υποβολή: Robert Kilroy-Silk (NI) προς την Επιτροπή. Τερματισμός της πειρατείας