PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE POSÚDENIA VPLYVU Plasty na jednorazové použitie a rybársky výstroj Sprievodný dokument k návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o znížení vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie