Písomná otázka E-5924/07 Paulo Casaca (PSE) Komisii. Ohrozenie karety obyčajnej a reforma spoločnej politiky rybolovu