Padomes Lēmums (ES) 2021/2 (2020. gada 17. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas, attiecībā uz lēmuma pieņemšanu grozīt Protokolu par Īriju/Ziemeļīriju