Písomná otázka E-2067/07 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Výstavba plynovodu spájajúceho Turecko, Grécko a Taliansko