Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4936 – BENTELER/SGLT/JV) Text s významom pre EHP