Písomná otázka P-0539/08 Urszula Gacek (PPE-DE) Komisii. Plynovod Južný prúd (South Stream)