Písomná otázka E-5800/06 Ashley Mote (NI) Komisii. Navrátiť britské podniky Britom