Rozhodnutie Rady z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu ( Rozhodnutie o pridružení zámoria ) (2001/822/ES)