Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2021/971, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2021, rehukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 66/401/ETY liitteen I, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 66/402/ETY liitteen I, juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 2002/54/EY liitteen I, vihannesten siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 2002/55/EY liitteen I sekä öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 2002/57/EY liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse biokemiallisten ja molekyylitekniikoiden käytöstä