Zaak T-348/20: Beroep ingesteld op 5 juni 2020 — Freistaat Bayern/EUIPO (GEWÜRZSOMMELIER)