Lieta T-348/20: Prasība, kas celta 2020. gada 5. jūnijā – Freistaat Bayern/EUIPO (“GEWÜRZSOMMELIER”)