PRIJATIE PRÁVNYCH AKTOV PO DRUHOM ČÍTANÍ V EURÓPSKOM PARLAMENTE Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje program Colníctvo pre spoluprácu v colnej oblasti a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1294/2013 – výsledok druhého čítania v Európskom parlamente (Brusel 8. až 11. marca 2021)