Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2021/325 z dne 22. februarja 2021 o imenovanju podpredsednika Nadzornega odbora Evropske centralne banke