Zrušenie oznámenia o koncentrácii (Prípad COMP/M.4967 – Marel/SFS) Text s významom pre EHP