2005/394/EÜ: Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe alusel moodustatud põllumajanduse ühiskomitee otsuse nr 1/2005, 25. veebruar 2005, mis käsitlevad lisa 7 liite 1 punkti B alapunkti 9