Písomná otázka E-6454/07 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Čína a Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach