Písomná otázka E-3495/07 Michl Ebner (PPE-DE) Komisii. Otázka týkajúca sa predplatených kariet vo Francúzsku