Písomná otázka E-5232/09 José Manuel Fernandes (PPE) Komisii. Uplatňovanie nariadenia REACH