Pravidlá Agentúry Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu pre zásobovanie určujúce postup pri vyrovnávaní dopytu a ponuky rúd, východiskových materiálov a osobitných štiepnych materiálov