Písomná otázka P-0138/07 Duarte Freitas (PPE-DE) Rade. Porušenie zásady vzájomnosti pri zaobchádzaní s európskymi občanmi na zámorskom výsostnom území Bermudy