Регламент (ЕИО) № 1793/73 на Комисията от 2 юли 1973 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 315/68 и на Регламент (ЕИО) № 537/70 относно размера на някои сортове лалета$