Písomná otázka E-3725/07 Andres Tarand (PSE) Komisii. Vyplatenie podpôr na plochu pre pastviny porastené drevinami v Estónsku