Písomná otázka E-5288/09 Ria Oomen-Ruijten (PPE) Komisii. Holandský zásah do nákladov na starostlivosť o deti pracovníkov na misiách