Písomná otázka E-3964/08 Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Manolis Mavrommatis (PPE-DE), Anne Laperrouze (ALDE) a Zita Gurmai (PSE) Komisii. Financovanie spoločností európskych prekladateľov