Písomná otázka E-011757/11 Oreste Rossi (EFD) Komisii. Možnosť vykonávať tzv. mini-aloimplantáty aj na pacientoch vo veku viac než 60 rokov