Vec C-378/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Taliansko) 21. augusta 2008 – ERG Raffinerie Mediterranee SpA a i./Ministero dello Sviluppo Economico a i.