Kohtuasi T-481/08: 5. novembril 2008 esitatud hagi — Alisei versus komisjon