Nariadenie Komisie (ES) č. 1084/2007 z  19. septembra 2007 , ktorým sa zakazuje lov okúnika v zóne NAFO 3M plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou všetkých členských štátov okrem Španielska