Písomná otázka P-2044/08 Anneli Jäätteenmäki (ALDE) Rade. Voľba členov Komisie podľa rotačného systému, ktorý sa zakladá na striktnej rovnosti medzi členskými štátmi