Písomná otázka E-4854/09 Liam Aylward (ALDE) Komisii. Problémy írskych občanov žijúcich na Malte v súvislosti s registráciou na hlasovanie v miestnych a európskych voľbách v roku 2009