Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10257 — Clearlake/TA Associates/Infogix) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2021/C 154/11