Sag C-306/12: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. oktober 2013 — Spedition Welter GmbH mod Avanssur SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Saarbrücken — Tyskland) (Ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrol med forsikringspligtens overholdelse — direktiv 2009/103/EF — artikel 21, stk. 5 — skadebehandlingsrepræsentant — bemyndigelse til at modtage forkyndelse af retslige dokumenter — nationale bestemmelse, hvorefter denne forkyndelses gyldighed er betinget af, at der udtrykkeligt tildeles en bemyndigelse til at modtage denne — overensstemmende fortolkning)