Písomná otázka P-3565/09 Jens Holm (GUE/NGL) Komisii. Asociačná dohoda medzi Európskou úniou a Strednou Amerikou