Vec C-333/06: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 14. júna 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Švédske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Letecká doprava — Odmietnutie nástupu do lietadla a zrušenie alebo veľké meškanie letov — Náhrady a pomoc cestujúcim — Prijatie sankcií)