Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4742 — Oxbow/SSM) Tekst mający znaczenie dla EOG